Letölthető nyomtatványok és közlemények

Kérelmezői meghatalmazás

Kérelem-elszamolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

Panaszkezelési Szabályzat (2022.02.01.)

Kérelem-panaszeljarás lefolytatása tárgyában

Kérelem-helyes elszamolás megállapítása tárgyaban

Fogyasztói kérelem nyomtatvány

KHR Tájékoztató

Felügyeleti Tájékoztató Magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő A kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

10 számú nyomtatvány

11 számú nyomtatvány

1 melléklet a 16 2015 (VI.4.) MNB rendelethez

2 melléklet a 16 2015 (VI.4.) MNB rendelethez

16-2015_MNB_rendelet

5. számú melléklet az 58-2014 MNB rendelethez

Axon Pénzügyi és Lízing Zrt. Hirdetmény

AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. ingatlanlízing ÁSZF

AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Tájékoztatás szerződésmódosulás esetén

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALALÓ NYILATKOZAT A 2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 32/B. §-A SZERINTI ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSRÓL

Finanszírozási adatlap gépjármű magánszemély

Finanszírozási adatlap gépjármű egyéni vállalkozó

Finanszírozási adatlap gt. gépjármű

Finanszírozási adatlap magánszemély ingatlan

Finanszírozási adatlap egyéni vállalkozó ingatlan

Finanszírozási adatlap gt. eszköz, ingatlan

Új Széchenyi Hitelporgram adatlap

Ingatlanra kötött Zárt végű pénzügyi lízingszerződés

Moratórium nyilatkozat Lakossági Ügyfelek részére

Nyilatkozat moratórium Üzleti Ügyfelek részére

Moratórium Ügyféltájékoztató

Moratórium 3 tájékoztatás - Jogi személy

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBE VÉTELÉRŐL MORATOIUM 3

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBE VÉTELÉRŐL MORATORIUM 3 JOGI SZEMÉLY

Magyar Közlöny 21/170