A társaság rövid története

Az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. jogelődje az AXON Ingatlanlízing Zrt. (korábban: PRIAX Zrt.) 2000. február 22-én alakult kizárólag ingatlan pénzügyi lízing – tevékenység végzése céljából. A Társaság 2000. július 11-én kapta meg az PSZÁF alapításra és működésre vonatkozó engedélyét.

A PRIAX Zrt. 2000-2005. üzleti éveire az üzleti tevékenység beindítása, ügyviteli rendszer kialakítása, piaci bevezetése után, csekély számú üzletkötés volt jellemző.

A 2006-os év jelentős előrelépései voltak a tulajdonosi struktúra teljes átalakítása, az AXON Csoportba történő integrálás mind üzleti mind adminisztratív szinten, továbbá a refinanszírozási háttér megteremtése.  A mérlegfőösszeg a 2007-es üzleti évben érte el az 1 Mrd Ft-ot. 2007 mondható a társaság első olyan évének, melyben az ingatlan lízing, mint pénzügyi szolgáltatás, üzletszerűvé vált.

2008-ban az üzletkötések mind számban, mind kihelyezés volumenben jóval nagyobb ütemben tudtak növekedni, mint a megelőző évben. A cégcsoportba történő integrálódás első komoly üzleti eredményeit hozta ez az év. A meglévő keresztértékesítési lehetőségek maximális kihasználása, az üzletkötők ingatlanlízing termékismeretének megerősítése és egy sikeres, magyar hivatásos katonáknak szóló termék bevezetése látványos volumennövekedést produkált.

2009-ben a forráshiányos időszak és a gazdasági válság okozta hátrányok miatt minimális üzletkötés volt jellemző; nagyobb hangsúly helyeződött a kintlévőség kezelésre.

2010-2011-es év már a portfólió kezelés időszaka volt. A nemzetközi tulajdonú kereskedelmi bankok teljesen elzárkóztak a lízingcégek finanszírozásától. Az előző évekhez képest megnövekedett az ingatlan visszavételek száma. A szerződéskötés nagy hányada a visszavett, újra lízingbe adott ingatlanokra vonatkozott. A készletre vett ingatlanok egy része eladásra került; egyre több pedig bérbeadás útján került hasznosításra.  A cég pénzügyi helyzete stabilizálódott 2011. év végére.

  1. évben az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. bővítette tevékenységi körét, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2012. szeptember 12.-én kiadott H-EN-I-1573/2012. számú határozata szerint hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenységgel.

Ezen tevékenységi engedély megszerzésének oka, hogy Társaságunk megpályázta az Új Széchenyi Terv részeként a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott Új Széchenyi Hitel Program (GOP-2007-4.1/12) konstrukció közvetítését.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. között közvetítői szerződés jött létre a GOP 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott Új Széchenyi Hitel Program végrehajtására 2012. november 21. napján.

 

Ezen szerződésben foglalt feltételekkel az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. ÚSZH (GOP) Hitelprogram végrehajtásába bevonta az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.-t, amire tekintettel az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által részben refinanszírozott hiteleket eljuttatja a Kedvezményezettek részére.

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. minősítése alapján 2.000.000.000 Ft partnerlimitet állapított meg.

Mivel Társaságunk több mint 10 éves múltra tekint vissza, kialakult ügyfélkörrel rendelkezik, ezért jó lehetőségnek láttuk, hogy ebben a gazdaságilag nehéz időszakban megpróbáljunk az ügyfeleink részére elérhető anyagi segítséget nyújtani.

Az elmúlt néhány hónap üzleti tapasztalatai alapján jelentős igény mutatkozik mind beruházási, mind forgóeszköz hitelre a kelet-magyarországi régióban.

A kialakult ügyfélkörre tekintettel a Társaság működési területe, Magyarország területe, de ügyfeleinek nagyobb száma az Alföldi Régióból, azaz Kelet-Magyarországról kerül ki.